Αεροδιαλογείς GIPO

6
RC110C Windsich (1)4
RC110C Windsich (5)4
RC110C Windsich (9)2
RC110C Windsich3
RC110C_IGM26
Description

Στο τέλος μένει μόνο ο κόκκος ...

Στα μηχανήματα αυτά, τίθεται σε λειτουργία μια ισχυρότατη αεροτουρμπίνα που ξεχωρίζει τα υλικά ελαφράς πυκνότητας όπως το ξύλο, το πλαστικό ή τα απομεινάρια συσκευασίας από τα άλλα βαρύτερα προς ανακύκλωση υλικά και τα οδηγεί σε διαφορετικούς κάδους (σταθμούς). Τα τελικά προϊόντα, εκφορτώνονται σε ειδικά σχεδιασμένα εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσης (containers). Αυτοί οι αεροδιαλογείς μπορούν να λειτουργήσουν και με ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος, μειώνοντας την σκόνη και βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των τελικών ανακυκλωμένων υλικών.Οποιοσδήποτε και αν είναι οι απαιτήσεις σας, η GIPO μαζί με την Intermachinery θα σας βοηθήσουν στην επιλογή σας για αγορά κινητής ή μόνιμης μονάδας, την εγκατάσταση και θα σας συμβουλευόσουν στην επιλογή για τις νέες ανάγκες σας. Οι αεροδιαλογείς της GIPO είναι σχεδιασμένοι από τους δικούς μας μηχανικούς προκειμένου να σας εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση κοσκινίσματος και την υψηλότερη παραγωγικότητα. Είμαστε οι ειδικοί.

  

Product Details...

 
Copyright © 2021 TN Intermachinery. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect