GIPOREC

Giporec R 100 FDR GIGA_52
Giporec R 130 C_4
Giporec R 131 C_18
Giporec R 131 C_22
Giporec R 131 FDR_2
Description

GIPOREC – η ήρεμη δύναμη που μπορεί να πείσει και τους πλέον απαιτητικούς χρήστες

Οι σπαστήρες της GIPO είναι κατάλληλοι για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Διαθέτουν υψηλή παραγωγική ικανότητα, δοκιμασμένη τεχνολογία και απλή λειτουργία. Οι σπαστήρες αυτοί διαθέτουν δύο μέρη, την φόρτωση με την προώθηση του υλικού  και την υδραυλική μονάδα. Οι συνεχώς ρυθμιζόμενες ταχύτητες επεξεργασίας επιτρέπουν τον άμεσο έλεγχο του υλικού προς επεξεργασία. Όπως και με τους σπαστήρες άλλων σειρών της GIPO, τα μηχανήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται τυχόν ανωμαλία κατά την ροή του υλικού καθώς το πλάτος της ταινίας μεταφοράς αυξάνεται σταθερά κατά τη διεύθυνση της ροής του υλικού.

Product Details...

 
Copyright © 2021 TN Intermachinery. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect