Τα μηχανήματα GIPO που στην κυριολεξία «καταπίνουν τα βουνά», είναι η κορωνίδα των μηχανημάτων αυτής της κατηγορίας. Η πρώτη μηχανή GIPOκατασκευάστηκε περίπου 30 χρόνια πριν, όταν έγιναν οι κινητοί σπαστήρες έγιναν σημαντική ανάγκη για την αγορά. H Ελβετική GIPO είναι πρωτοπόρος στους Σπαστήρες επενδύοντας αδιάλειπτα στην έρευνα και ανάπτυξη. Τα εργοστάσια της GIPO λειτουργούν απ άκρο σ’ άκρο σε όλη την Ευρώπη. Η GIPO συνεχίζει να ενσωματώνει συνεχώς τεχνικές καινοτομίες στον τομέα των μηχανών και της φιλοσοφίας της λειτουργίας τους στο συντομότερο δυνατό χρόνο.


GIPO PDF

 

 
Copyright © 2021 TN Intermachinery. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect