Οι κομποστοποιητές σε σειράδια χρησιμοποιούνται για την ανάμιξη και ανάδευση υλικών λιπάσματος. Στη γεωργία, κομποστοποίηση σε σειράδια, είναι η παραγωγή του λιπάσματος με τη συσσώρευση οργανικής ύλης ή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, όπως η ζωική κοπριά και καταλοίπων καλλιεργειών, σε μακριές σειρές (σειράδια). Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για να παράγονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων λιπασματοποίησης. Αυτές οι «σειρές, τα σειράδια» γενικά απευθύνονται α) για την βελτίωση του πορώδους και εμπλουτισμό σε οξυγόνο περιεχομένου β) την ανάδευση (ανακάτωμα) δύο διαφορετικών υλικών γ) την αφαίρεση της υγρασίας ή δ) το ανακάτωμα ψυχρών και θερμότερων σωρών λιπάσματος. Η κομποστοποίηση σε σειράδια, είναι μέθοδος κλιμακωτής κομποστοποίησης και χρησιμοποιείται πολύ αποτελεσματικά στην αγροτική οικονομία. Οι παράμετροι ελέγχου αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνουν τις αρχικές πλούσιες αναλογίες των υλικών σε άνθρακα και άζωτο, τα διάφορα πρόσθετα για την βελτίωση του πορώδους υλικού, το μέγεθος του κόκκου, περιεκτικότητα σε υγρασία και την συχνότητα ανάδευσης.

Τέλεια ομοιογενοποιημένα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας παράγονται με απολύτως ακριβή κάθετη τοποθέτηση των σωρών, που δίνουν καλύτερη ανάμειξη των εσωτερικών και εξωτερικών σειραδιών.

 

 

TBUIWK 1

 

VIDEOS

TBU1

 

 maxresdefault

 

TBU2

 

TBU3

 
Copyright © 2021 TN Intermachinery. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect