Διαλογή ή κοσκίνισμα, είναι η διαδικασία που επιτρέπει τον διαχωρισμό υλικών σε μια ενιαία λειτουργία. Με τις προτάσεις των μηχανημάτων της Intermachinery, η επιλογή του μεγέθους των κόκκων είναι τώρα τόσο εύκολο όσο ποτέ άλλοτε!

Με τα μηχανήματα διαλογής μαζί με τα πρόσθετα περιφερειακά τους, μπορείτε πλέον να κοσκινίσετε όλα τα υλικά και όλα τα μεγέθη, εύκολα, γρήγορα και "μια κι έξω"

 VIDEOS

SCFlex Star

 

SCGIPORR130

 

SCP40001

 

SCP2000

 

SCP40002

 

SCStarkStern

 

SCP40003

 

SCP5000

 

SCP3000

 
Copyright © 2021 TN Intermachinery. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect